سفره‌ماهی ها با نام انگلیسی Eagle ray که یکی از زیباترین موجودات دریاها بشمار می‌آیند نوعی ماهی تخت از رده ماهیان غضروفی متعلق به راسته (Myliobatiformes) هستند. این خانواده از ماهیان که مانند کوسه‌ها اسکلت غضروفی دارند جزو نزدیک‌ترین خویشاوندان کوسه‌ها در طبقه بندی جانوری قلمداد می‌شوند که بر اساس یافته‌های فسیلی قدمت حضورشان بر روی کره زمین در حدود ۳۰۰ میلیون سال است.

سفره ماهی ها بیش از ۶۵۰ گونه مختلف در دنیا دارند که متعلق به ۱۸ خانواده متفاوت هستند. عموماً در آبهای آزاد و برخی در آبهای شیرین زندگی می‌کنند.
زیستگاه سفره ماهی ها عموماً آبهای گرم و نیمه گرم کم عمق ساحلی است و از کرم‌ها، نرم‌تنان، سخت پوستان کوچک، ماهیان کوچک و یا پلانکتون‌ها تغذیه می‌کنند.

بزرگترین سفره ماهی، مانتا نام دارد‌ که فاصله دو سر باله‌های آن گاهی به ۵ متر هم می‌رسد و جانوری آرام است که از پلانکتون تغذیه می‌کند و فاقد دم و خار سمی است.

برخی از سفره ماهی ها برای دفاع از خود به نیش مجهز شده‌اند که در دم شان واقع است. این نیش‌ها سمی بوده و اگر اقدامات درمانی لازم صورت نگیرد ممکن است زخم ناشی از نیش آنها منجر به مرگ فرد شود.

همچنین بعضی از انواع سفره ماهی‌ها توان تولید برق دارند به عنوان مثال نوعی از سفره ماهی‌های برقدار با نام فارسی سپر ماهی برقدار می‌تواند تا ۱۰۰ ولت برق تولید کند که برای متوقف کردن قلب یک انسان بالغ کافی است.

برخی از گونه های بزرگ سفره ماهی برقدار توانایی تولید برق تا حدود ۲۰۰ ولت را هم دارند که از آن برای شکار، دفاع، فراری دادن مزاحمین و نیز ارتباط با سایر سفره ماهی های برقدار استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که سفره ماهی برقدار فاقد خار سمی است.

سفره ماهی