تاپیر(Tapir) پستاندار گیاهخوار بزرگ جثه ای است که از نظر ظاهری به گرازها و نیز مورچه خواران شباهت دارد اما در در طبقه بندی جانوری به کرگدن نزدیک تر است. در حقیقت بخاطر فرم سم های پاهایشان به راسته فردسمان وابسته هستند و به راسته زوج سمان که گراز در آن قرار دارد، تعلق ندارد.

کلمه «تاپیر» که از زبان بومیان برزیل گرفته شده که به معنای «متراکم» است و به پوست متراکم این جانور اشاره دارد. تاپیرها در دنیا دارای 4 گونه مختلف هستند که 3 گونه از آن در آمریکای جنوبی و مرکزی و یک گونه ساکن جنوب شرق آسیا است.

این جانوران جزو گونه های در خطر انقراض و تهدید شده در فهرست های اتحادیه جهانی حفاطت قرار دارند و جمعیت آنها طی یک قرن اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است.

جالب است که در اندونزی این جانور را “badak” می نامند که به معنی «کرگدن» در زبان محلی است.

ویژگی شاخص تاپیر‌ها شکل پوزه‌شان است که شبیه خرطوم است اما کاملاً با خرطوم متفاوت است. در واقع لب بالایی و بینی آنهاست که به شکل یک خرطوم دیده می‌شود.

این موجودات از حدود ۲۰ میلیون سال پیش تا کنون بر روی زمین ساکن هستند و بررسی فسیل‌هایبدست آمده نشان می‌دهد که تاپیرها در طول تاریخ تکاملی خود تغییرات زیادی نداشته‌اند.

جانوری که در این عکس بالا مشاهده می کنید تاپیر برزیلی یا تاپیر آمیرکای جنوبی نام دارد که به وزن 225 کیلوگرم هم می رسند.

این جانور در برخی قسمت های جنگلی برزیل، آرژانتین، کلمبیا، ونزوئلا، اکوادور، پرو و بولیوی پراکندگی دارد.

تاپیرها موجودات اجتماعی ای هستند و بصورت گروهی زندگی می کنند و کاملاٌ گیاهخوارند. این جانوران به آب و چاله های گل علاقه زیادی نشان می دهند و به ححض احساس خطر به داخل آب می روند.