اژدهای کومودو، بزرگترین و خطرناکترین مارمولک دنیاست که تنها در مجمع‌الجزایر کومودو واقع در شرق اندونزی یافت می‌شوند. این جانور به خانواده وارانوس‌ها تعلق دارد که از این خانواده دو گونه در ایران زیست می‌کنند و به آنها بزمجه می‌گوییم.

طول نرها از ماده‌ها بیشتر است و گاهی به ۳ متر میرسد. وزن نرها به ۱۰۰ و ماده‌ها ها ۶۰ کیلوگرم می‌رسد.

مهمترین ویژگی اژدهای کومودو سمی بودن آنهاست. یافته های جدید نشان می‌دهد که بر خلاف باور قدیم که سمی بودن اژدهای کومودو را به بزاق آن نسبت میدادند، وجود دو غده سمی در فک پایین آنها که ترکیبی از چند نوع پروتئین که باعث جلوگیری از انعقاد‌خون می‌شود و نیز فلجی ایجاد میکند علت مرگ‌آور بودن این جانور است. یک گاز این جانور بین ۲ تا ۴ روز بعد باعث مرگ انسان می‌شود و یک گاو را یک تا دوهفته‌ای از پا می‌اندازد. فقط در سال ۲۰۰۹ یازده نفر قربانی این حیوان شدند که ۳ نفر از آنها خردسال بودند.