از حدود ۳.۱ میلیارد ژن انسان، تنها ۴۰ میلیون ژن متفاوت با شامپانزه‌ها داریم به این معنی که ۹۸.۶٪ ژن مشترک با شامپانزه ها داریم.
البته انسانها ۴۶ کروموزومی و شامپانزه‌ها ۴۸ کروموزمی هستند و تعداد ژن‌های شامپانزه‌ها ۲۱۳ میلیون ژن بیش از ماست.
نکته جالب این است که سیستم گروه خونی ABO که شامل گروه‌های :
Aˉ, A⁺, B⁺, Bˉ, AB⁺, ABˉ, O⁺, OˉO
است مختص به انسان نیست و در بسیاری از میمون‌ها مانند شامپانزه‌ها و بقیه میمون‌های انسان‌نما مانند بونوبو، گوریل‌ها و اورانگوتان‌ها هم وجود دارد.
بصورت تئوری به نظر میرسد که بتوان از شامپانزه با گروه خونی Oˉ به انسان‌ها خون منتقل کرد اما گروه خونی O در شامپانزه‌ها بسیار نادر است و عموماً دارای گروه خونی A هستند و از طرفی این جانور به شدت در خطر انقراض است و فقط بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار شامپانزه باقیمانده است. متاسفانه ۹۰٪ جمعیت شامپانزه‌ها در ۲۰ سال گذشته از بین رفته است.
با این حال در صورت همگروه بودن خون شامپانزه و انسان و با وجود شباهت بسیار زیاد ژن انسان و شامپانزه، باز هم عوامل دیگری مانند قطر گلوبول قرمز وجود دارد که باعث می‌شود سیستم ایمنی بدن انسان، خون شامپانزه را به عنوان عامل بیرونی تشخیص دهد و شروع به واکنش همولتیک کند یعنی سیستم ایمنی بدن ما بر علیه خون وارد شده واکنش نشان داده و به آن حمله کند و در نتیجه تخریب‌ گلبول‌های‌ قرمز اتفاق می‌افتد كه‌ باعث‌ تنگی‌ نفس‌، سردرد شدید، درد قفسه‌ سینه‌ یا كمردرد، وجود خون‌ در ادرار، شوک و مرگ شود.