پرش سویینگ یکی از فعالیت های بسیار هیجانی است که می تواند سطح آدرنالین شما را به اوج ببرد.

در این پرش بر خلاف پرش بانجی که یک کش به پاها بسته می شود، فرد می بایست یک هارنس بپوشد و طناب به هارنس او متصل می شود.

همچنین بجای سقوط با سر در بانجی، در پرش سویینگ بصورت ایستاده سقوط صورت می گیرد.

برای انجام چنین پرشی ابتدا می بایست به دو سمت دره یک طناب بسیار محکم را متصل کرد و سپس از میانه آن یک طناب دیگر که طول آن از عمق دره کمتر باشد را به فری که بر روی یک صخره و یا روی یک پل که بر روی دره قرار گرفته متصل کرد.

پرش سویینگ

در پرش سویینگ فرد ابتدا یک سقوط طولانی را تجربه می کند و سپس کشش طناب شروع شده و که باعث یک حرکت پاندولی بزرگ در طول دره ایجاد می شود.

در حال حاضر بلندترین پرش سویینگ دنیا در دره ای در کشور نپال و نزدیکی مرز تبت است که فرد سقوط آزادی 100 متری را تجربه می کند و سپس حدود 240 متر در طول دره تاب خواهد خورد. در اولین تاب خوردن سرعت حرکت به حدود 150 کیلومتر در ساعت می رسد.

این سایت پرش متعلق به یک اقامتگاه به اسم Last Resort  است.

همچنین شما میتوانید پرش بانجی 160 متری را هم در این دره تجربه کنید.

پادکست

پادکست نپال

برای شنیدن پادکست نپال بر روی این نوشته کلیک کنید