نام کوبا با فیدل کاسترو و سیگار برگ گره خورده است. کشوری که پس انقلاب آن توسط کمونیست‌ها مورد شدیدترین تحریم‌ها از جانب آمریکا قرار گرفت. این تحریم‌ها به شکلی بود که این کشور را در ۶۰ سال پیش نگه داشت و هیچگونه وارداتی به آن در این مدت صورت نگرفت. شاید جالب‌ترین آن خیابان‌های هاوانا باشد که پر از ماشین‌های بسیار قدیمی آمریکایی است.

با مرگ فیدل و روی کار آمدن برادرش، آرام آرام تغییراتی در این کشور شروع به رخ دادن کرد که می توانست چهره این کشور را تغییر دهد. باید این عتیقستان را قبل از خراب شدن می‌دیدم.

در این پادکست خاطرات سفر من به این کشور زیبا را خواهید شنید.