شمنیسم یا باورهای شمنی به مجموعه‌ای از باورهای سنتی در برخی از جوامع ابتدایی و بدوی گفته می‌شود.
این باورها شاید پیشینه‌ای ما قبل تاریخ داشته باشند و چنین به نظر می‌رسد که به حدود ۴۰.۰۰۰ سال پیش در آسیای میانه باز می‌گردد.

شمن باوران معتقد به وجود ارواح هستند و بر این باورند که می‌توان از طریق تماس با ارواح، بیماری‌ها را تشخیص و درمان کرد و یا حتی در افراد ایجاد بیماری نمود.
همچنین این افراد معتقدند که برخی از عناصر طبیعت دارای توانایی‌ها و انرژی‌هایی هستند که می‌توان از آنها بهره گرفت.
به پیر و بزرگ شمن‌باوران، شمن گفته می‌شود و او کسی است که سنت‌های شمن‌ها را خوب می‌شناسد و برای مردم قبیله‌اش اجرا می‌کند.
معمولاً شمن‌ها شناخت خوبی از خواص گیاهان بومی منطقه‌ زندگی‌شان دارند اعم از گیاهان دارویی و نیز گیاهانی که خواص مخدر دارند و از آنها در درمان بیماران و نیز در مراسم‌هایشان استفاده می‌کنند.
شمن‌ها ادعا می‌کنند که می‌توانند با روح خود به جهان‌های دیگری سفر کرده و با دیگر ارواح انسان‌ها و جانوران ارتباط برقرار کنند و از این طریق میان جهان مادی و جهان روحانی ارتباط برقرار کنند.
همچنین آنها ادعا می‌کنند که می‌توانند از چشم جانوران به دنیا نگاه کند.
گاهی نیز پیشگویی‌هایی از آینده می‌کنند.
شمن‌ها در میان قبیله از جایگاه و احترام بالایی برخوردارند و برخی امتیازات ویژه نسبت به سایر افراد قبیله دارند.

شمن