در این پادکست برای شما تعریف خواهم کرد که چگونه از فضای محیط زیست بیرون آمدم و وارد فضای گردشگری شدم. سپس توضیح خواهم داد که ماجرای اولین تورهایی که اجرا کردم چه بود و کجا مسیر زندگی‌ام تغییر کرد و من تصمیم گرفتم که جهانگردی را به عنوان راه زندگی‌ام انتخاب کنم.

هر کسی در زندگی خود نقاط عطفی دارد که تاثیر زیادی بر کل زندگی‌اش گذاشته است. من در این پادکست از یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی‌ام برایتان خواهم گفت.

این پادکست توسط رادیو ماجرا در مجموعه لست سکند تهیه و تولید شده است.

برای شنیدن این اپیزود در اپلیکیشن‌های پادکست‌گیر، رادیو ماجرا را در castbox جستجو کنید.