در قبرس دو نژاد خر وجود دارد که یکی قهوه‌ای رنگ و درشت جثه است که نژاد خوب و باهوشی هستند و گفته میشود از نژاد خرهای فرانسوی باشند و در قبرس شمالی زیست می‌کنند.
نژاد دیگر خاکستری و کوچک جثه‌تر است که از آفریقا به این کشور آورده شده است و بیشتر در قبرس جنوبی زیست می‌کنند.
بعد از جنگ جهانی دوم، کشور آمریکا در طرحی به نام طرح بصورت غیر نقدی بود و عمدتاً شامل تجهیزاتی بود که برای سربازان آمریکایی در جنگ تدارک دیده بودند و حالا دیگر روی دستشان باقی مانده بود.
یکی از این کشورهایی که این کمک‌ها نصیبش شد ایران بود.
به عنوان مثال چندهزار توالت فرنگی که برای سربازان در پایگاه‌های نظامی ساخته شده بود به ایران ارسال شد و ایران هم آنها را به عشایر داد اما از آنجا که آب سیفون آنها نصب نشد، عملاً یکبار مصرف شدند.
اما یکی از کمک‌هایی که آمریکایی‌ها به ایران ارسال کردند ۱۰۷ الاغ بود که نه در آمریکا تولید شده بود و نه برای سربازان. اینها به قیمت بالایی از کشاورزان قبرسی خریداری شده بود و معلوم نیست به چه دلیلی به ایران ارسال شد.
ارسال این الاغ‌ها به ایران سوژه طنز روزنامه‌های زمان مصدق شد و آنرا به باد تمسخر گرفتند و از آن ضرب المثل “خودمون خر کم داریم، از قبرس خر می‌آورند” را ساختند.