فکر میکنم برای اسنورکلینگ کلمه مترادف فارسی نداشته باشیم اما این فعالیت ورزشی مفرح در واقع غواصی بدون کپسول است و در آن فرد فقط از عینک غواصی (ماسک)، لوله (اسنورکل) و کفش غواصی (کلمه کفش غواصی اشتباه است و منظور فین یا همان وسیله ای است که به پا متصل میشود تا به غواص کمک میکند حجم بیشتری از آب را جابجا کند و در نتیجه سریعتر حرکت کند) استفاده می‌کند.
این فعالیت بیشتر در سواحل مرجانی انجام می‌شود که هم کم عمق است و هم تنوع ماهیان بیشتری وجود دارد تا لذت آن دو چندان شود. از جمله بهترین سواحل دنیا برای اسنورکلینگ می توان به جزایر دریای کارائیب، سواحل مرجانی استرالیا، جزایر مالدیو، جزایر قناری و بسیاری از مجمع الجزایر جزایر اقیانوسیه اشاره کرد.

برای اسنورکلینگ باید اصول شنا کردن مانند نفس‌گیری، ماندن روی سطح آب و نحوه حرکت در آب را بلد باشید و در اینصورت حتی در تجربه اول هم به راحتی کار با این تجهیزات را فرا خواهید گرفت. کسانی که تجربه اسنورکلینگ را دارند تأیید می‌کنند که شنا با این ابزارها بسیار آسان تر است و خستگی کمتری را برای انسان ایجاد می‌کند.