سفرنامه پاریس

۱۴۰۱/۷/۲۸ ۱۴:۲۱:۱۳Categories: سفرنامه ها|Tags: |

سرآغاز همواره دوست داشتم جایی که فرهنگ غرب در آن تولد یافت و در طی چند صده در همه جهان رسوخ کرد را خوب کنکاش کنم و مردمش را آنگونه که زندگی می کنند مشاهده کنم. مشتاق بودم که تفاوت های غرب را با کشورم ببینم و به علت عقب افتادگی مان کمی بیشتر تعمق [...]