پست‌ها را میتوانید با ترکیب های مختلف در کنار هم بچینید و بصورت زیبا نمایش دهید. نمونه‌های زیر را مشاهده کنید و نمونه‌ی دلخواه خود را پیدا کرده و بسازید. بسادگی می توانید این ترکیبات را بسازید.

پست‌های اخیر

تصویر شاخص پست‌های اخیر در کنار

تاریخ پست‌های اخیر در کنار

۱۷۰۷, ۱۴۰۲

سفرنامه اتیوپی

۱۷ام مهر, ۱۴۰۲|۱ دیدگاه

سرآغاز سفر: قبایل بدوی اتیوپی در فهرست جاهایی بود که در اولویت سفرهای من قرار داشت. در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفتم بعد از اتمام تور کنیا [...]

۱۴۰۱, ۱۴۰۲

تور مالدیو

۱۴ام فروردین, ۱۴۰۲|۲ دیدگاه

تور مالدیو آذرماه در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۶ روز از ۲۶ آذر الی ۱ دی ۱۴۰۲ درجه [...]

۱۷۰۷, ۱۴۰۲

سفرنامه اتیوپی

۱۷ام مهر, ۱۴۰۲|۱ دیدگاه

سرآغاز سفر: قبایل بدوی اتیوپی در فهرست جاهایی بود که در اولویت سفرهای من قرار داشت. در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفتم بعد از اتمام تور کنیا [...]

۱۴۰۱, ۱۴۰۲

تور مالدیو

۱۴ام فروردین, ۱۴۰۲|۲ دیدگاه

تور مالدیو آذرماه در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۶ روز از ۲۶ آذر الی ۱ دی ۱۴۰۲ درجه [...]

استفاده در ۱ تا ۶ ستون

  • تور مالدیو

تور مالدیو

۱۴ام فروردین, ۱۴۰۲|۲ دیدگاه

تور مالدیو آذرماه در یک نگاه

مدت زمان برنامه: ۶ روز از ۲۶ آذر الی ۱ دی […]

بصورت ترکیبی استفاده کنید

  • سفرنامه اتیوپی

سفرنامه اتیوپی

۱۷ام مهر, ۱۴۰۲|۱ دیدگاه

سرآغاز سفر: قبایل بدوی اتیوپی در فهرست جاهایی بود که در اولویت سفرهای من قرار داشت. در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفتم بعد از اتمام تور کنیا به این کشور سفر کنم. به سفارت آن [...]

  • تور مالدیو

تور مالدیو

۱۴ام فروردین, ۱۴۰۲|۲ دیدگاه

تور مالدیو آذرماه در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۶ روز از ۲۶ آذر الی ۱ دی ۱۴۰۲ درجه سختی: ۱ از ۵ بازدیدها: هتل ۴ [...]

  • تور ویتنام

تور ویتنام

۱۳ام فروردین, ۱۴۰۲|بدون دیدگاه

تور ویتنام کامبوج در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از ۵ الی ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ درجه سختی: ۲ از ۵ بازدیدها: شهر سیم ریپ، [...]

  • تور برزیل کارناوال ریو

تور برزیل

۱۱ام فروردین, ۱۴۰۲|۱۰ دیدگاه

تور برزیل نوروز ۱۴۰۳ در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۴ روز از  ۲۲ اسفند الی ۶ فروردین ۱۴۰۳ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: جنگل [...]

۱۷۰۷, ۱۴۰۲

سفرنامه اتیوپی

۱۷ام مهر, ۱۴۰۲|۱ دیدگاه

سرآغاز سفر: قبایل بدوی اتیوپی در فهرست جاهایی بود که در اولویت سفرهای من قرار داشت. در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفتم بعد از اتمام تور کنیا به این کشور سفر کنم. به سفارت آن [...]

۱۴۰۱, ۱۴۰۲

تور مالدیو

۱۴ام فروردین, ۱۴۰۲|۲ دیدگاه

تور مالدیو آذرماه در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۶ روز از ۲۶ آذر الی ۱ دی ۱۴۰۲ درجه سختی: ۱ از ۵ بازدیدها: هتل ۴ [...]

۱۳۰۱, ۱۴۰۲

تور ویتنام

۱۳ام فروردین, ۱۴۰۲|بدون دیدگاه

تور ویتنام کامبوج در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از ۵ الی ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ درجه سختی: ۲ از ۵ بازدیدها: شهر سیم ریپ، [...]

۱۱۰۱, ۱۴۰۲

تور برزیل

۱۱ام فروردین, ۱۴۰۲|۱۰ دیدگاه

تور برزیل نوروز ۱۴۰۳ در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۴ روز از  ۲۲ اسفند الی ۶ فروردین ۱۴۰۳ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: جنگل [...]