پست‌ها را میتوانید با ترکیب های مختلف در کنار هم بچینید و بصورت زیبا نمایش دهید. نمونه‌های زیر را مشاهده کنید و نمونه‌ی دلخواه خود را پیدا کرده و بسازید. بسادگی می توانید این ترکیبات را بسازید.

پست‌های اخیر

تصویر شاخص پست‌های اخیر در کنار

تاریخ پست‌های اخیر در کنار

۷۰۹, ۱۴۰۰

تور برزیل

۷ام آذر, ۱۴۰۰|۳ دیدگاه

تور برزیل در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۸ الی ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ [...]

۷۰۹, ۱۴۰۰

تور برزیل

۷ام آذر, ۱۴۰۰|۳ دیدگاه

تور برزیل در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۸ الی ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ [...]

استفاده در ۱ تا ۶ ستون

  • تور برزیل کارناوال ریو

تور برزیل

۷ام آذر, ۱۴۰۰|۳ دیدگاه


تور برزیل در یک نگاه

مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۸ الی ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

بصورت ترکیبی استفاده کنید

  • زنان برهنه بومی جنگل حاره

پادکست سفر به ناشناخته ها

۲۶ام دی, ۱۴۰۰|بدون دیدگاه

این پادکست مصاحبه من با رسول فاضلی از پادکست پا به راه هست. در این گفتگو به سوالاتی که او در مورد تعدادی از سفرهایم به مناطق کمتر شناخته شده دنیا داشتم پاسخ دادم. [...]

  • تور برزیل کارناوال ریو

تور برزیل

۷ام آذر, ۱۴۰۰|۳ دیدگاه

تور برزیل در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۸ الی ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: جنگل و رودخانه آمازون، [...]

  • تور کنیا

تور کنیا

۴ام آذر, ۱۴۰۰|۱۳ دیدگاه

تور کنیا یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۰ روز از ۱ الی ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: قبیله ماسایی، پارک ملی [...]

  • تور ماداگاسکار

تور ماداگاسکار

۳ام آبان, ۱۴۰۰|۱ دیدگاه

تور ماداگاسکار در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۷ روز از ۱۱ الی ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ درجه سختی: ۵ از ۵ بازدیدها: شهر آنتاناناریوو، رودخانه سیریبینا، [...]

۲۶۱۰, ۱۴۰۰

پادکست سفر به ناشناخته ها

۲۶ام دی, ۱۴۰۰|بدون دیدگاه

این پادکست مصاحبه من با رسول فاضلی از پادکست پا به راه هست. در این گفتگو به سوالاتی که او در مورد تعدادی از سفرهایم به مناطق کمتر شناخته شده دنیا داشتم پاسخ دادم. [...]

۷۰۹, ۱۴۰۰

تور برزیل

۷ام آذر, ۱۴۰۰|۳ دیدگاه

تور برزیل در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۸ الی ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: جنگل و رودخانه آمازون، [...]

۴۰۹, ۱۴۰۰

تور کنیا

۴ام آذر, ۱۴۰۰|۱۳ دیدگاه

تور کنیا یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۰ روز از ۱ الی ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: قبیله ماسایی، پارک ملی [...]

۳۰۸, ۱۴۰۰

تور ماداگاسکار

۳ام آبان, ۱۴۰۰|۱ دیدگاه

تور ماداگاسکار در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۷ روز از ۱۱ الی ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ درجه سختی: ۵ از ۵ بازدیدها: شهر آنتاناناریوو، رودخانه سیریبینا، [...]