پست‌ها را میتوانید با ترکیب های مختلف در کنار هم بچینید و بصورت زیبا نمایش دهید. نمونه‌های زیر را مشاهده کنید و نمونه‌ی دلخواه خود را پیدا کرده و بسازید. بسادگی می توانید این ترکیبات را بسازید.

پست‌های اخیر

تصویر شاخص پست‌های اخیر در کنار

تاریخ پست‌های اخیر در کنار

910, 2023

سفرنامه اتیوپی

9th اکتبر, 2023|1 دیدگاه

سرآغاز سفر: قبایل بدوی اتیوپی در فهرست جاهایی بود که در اولویت سفرهای من قرار داشت. در سال 1396 تصمیم گرفتم بعد از اتمام تور کنیا [...]

604, 2023

تور کنیا

6th آوریل, 2023|24 دیدگاه

تور سافاری کنیا یک نگاه مدت زمان برنامه: 10 روز از 30 خرداد الی 8 تیرماه ۱۴۰۳ درجه [...]

910, 2023

سفرنامه اتیوپی

9th اکتبر, 2023|1 دیدگاه

سرآغاز سفر: قبایل بدوی اتیوپی در فهرست جاهایی بود که در اولویت سفرهای من قرار داشت. در سال 1396 تصمیم گرفتم بعد از اتمام تور کنیا [...]

604, 2023

تور کنیا

6th آوریل, 2023|24 دیدگاه

تور سافاری کنیا یک نگاه مدت زمان برنامه: 10 روز از 30 خرداد الی 8 تیرماه ۱۴۰۳ درجه [...]

استفاده در 1 تا 6 ستون

  • تور کنیا

تور کنیا

6th آوریل, 2023|24 دیدگاه

تور سافاری کنیا یک نگاه

مدت زمان برنامه: 10 روز از 30 خرداد الی 8 تیرماه […]

بصورت ترکیبی استفاده کنید

  • سفرنامه اتیوپی

سفرنامه اتیوپی

9th اکتبر, 2023|1 دیدگاه

سرآغاز سفر: قبایل بدوی اتیوپی در فهرست جاهایی بود که در اولویت سفرهای من قرار داشت. در سال 1396 تصمیم گرفتم بعد از اتمام تور کنیا به این کشور سفر کنم. به سفارت آن [...]

  • تور کنیا

تور کنیا

6th آوریل, 2023|24 دیدگاه

تور سافاری کنیا یک نگاه مدت زمان برنامه: 10 روز از 30 خرداد الی 8 تیرماه ۱۴۰۳ درجه سختی: 3 از 5 بازدیدها: قبیله ماسایی، [...]

  • تور مالدیو

تور مالدیو

5th آوریل, 2023|3 دیدگاه

تور مالدیو تیرماه در یک نگاه مدت زمان برنامه: 6 روز از 25 الی 30 تیر 1403 درجه سختی: 1 از 5 بازدیدها: هتل 4 ستاره [...]

  • تور ماداگاسکار

تور ماداگاسکار

4th آوریل, 2023|1 دیدگاه

تور ماداگاسکار در یک نگاه مدت زمان برنامه: 17 روز از 25 تیر الی 10 مرداد 1403 درجه سختی: 5 از 5 بازدیدها: شهر آنتاناناریوو، رودخانه [...]

910, 2023

سفرنامه اتیوپی

9th اکتبر, 2023|1 دیدگاه

سرآغاز سفر: قبایل بدوی اتیوپی در فهرست جاهایی بود که در اولویت سفرهای من قرار داشت. در سال 1396 تصمیم گرفتم بعد از اتمام تور کنیا به این کشور سفر کنم. به سفارت آن [...]

604, 2023

تور کنیا

6th آوریل, 2023|24 دیدگاه

تور سافاری کنیا یک نگاه مدت زمان برنامه: 10 روز از 30 خرداد الی 8 تیرماه ۱۴۰۳ درجه سختی: 3 از 5 بازدیدها: قبیله ماسایی، [...]

504, 2023

تور مالدیو

5th آوریل, 2023|3 دیدگاه

تور مالدیو تیرماه در یک نگاه مدت زمان برنامه: 6 روز از 25 الی 30 تیر 1403 درجه سختی: 1 از 5 بازدیدها: هتل 4 ستاره [...]

404, 2023

تور ماداگاسکار

4th آوریل, 2023|1 دیدگاه

تور ماداگاسکار در یک نگاه مدت زمان برنامه: 17 روز از 25 تیر الی 10 مرداد 1403 درجه سختی: 5 از 5 بازدیدها: شهر آنتاناناریوو، رودخانه [...]