پست‌ها را میتوانید با ترکیب های مختلف در کنار هم بچینید و بصورت زیبا نمایش دهید. نمونه‌های زیر را مشاهده کنید و نمونه‌ی دلخواه خود را پیدا کرده و بسازید. بسادگی می توانید این ترکیبات را بسازید.

پست‌های اخیر

تصویر شاخص پست‌های اخیر در کنار

تاریخ پست‌های اخیر در کنار

۲۰۷, ۱۴۰۱

تور نپال

۲ام مهر, ۱۴۰۱|۸ دیدگاه

تور نپال در یک نگاه: مدت زمان برنامه: ۱۱ روز از ۱۰ الی ۲۰ آبان ۱۴۰۱ درجه سختی: ۲ [...]

۱۰۷, ۱۴۰۱

تور برزیل

۱ام مهر, ۱۴۰۱|۳ دیدگاه

تور برزیل در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۱۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۴۰۱ درجه سختی: [...]

۲۰۷, ۱۴۰۱

تور نپال

۲ام مهر, ۱۴۰۱|۸ دیدگاه

تور نپال در یک نگاه: مدت زمان برنامه: ۱۱ روز از ۱۰ الی ۲۰ آبان ۱۴۰۱ درجه سختی: ۲ [...]

۱۰۷, ۱۴۰۱

تور برزیل

۱ام مهر, ۱۴۰۱|۳ دیدگاه

تور برزیل در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۱۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۴۰۱ درجه سختی: [...]

استفاده در ۱ تا ۶ ستون

  • تور نپال

تور نپال

۲ام مهر, ۱۴۰۱|۸ دیدگاه

تور نپال در یک نگاه:

مدت زمان برنامه: ۱۱ روز از ۱۰ الی ۲۰ آبان ۱۴۰۱

  • تور برزیل کارناوال ریو

تور برزیل

۱ام مهر, ۱۴۰۱|۳ دیدگاه


تور برزیل در یک نگاه

مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۱۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۴۰۱

بصورت ترکیبی استفاده کنید

  • تور نپال

تور نپال

۲ام مهر, ۱۴۰۱|۸ دیدگاه

تور نپال در یک نگاه: مدت زمان برنامه: ۱۱ روز از ۱۰ الی ۲۰ آبان ۱۴۰۱ درجه سختی: ۲ از ۵ بازدیدها: از شهرهای کاتماندو، پخارا، [...]

  • تور برزیل کارناوال ریو

تور برزیل

۱ام مهر, ۱۴۰۱|۳ دیدگاه

تور برزیل در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۱۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: جنگل و رودخانه [...]

  • سفرنامه قبیله ماتسس

سفرنامه قبیله ماتسس

۱۶ام مرداد, ۱۴۰۱|۷ دیدگاه

این سفرنامه با حمایت و اسپانسری شرکت فلایتیو که بهترین قیمت بلیط هواپبما و رزرو هتل در ایران و سراسر دنیا را ارائه می دهد نگارش شده است. استفاده از امکانات این سایت را به تمام علاقمندان به [...]

  • زرافه ماسایی مارا

ورکشاپ عکاسی کنیا

۲۱ام خرداد, ۱۴۰۱|بدون دیدگاه

ورکشاپ عکاسی کنیا مدت زمان برنامه: ۱۰ روز از ۵ الی ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: قبیله ماسایی، پارک ملی ماسایی [...]

۲۰۷, ۱۴۰۱

تور نپال

۲ام مهر, ۱۴۰۱|۸ دیدگاه

تور نپال در یک نگاه: مدت زمان برنامه: ۱۱ روز از ۱۰ الی ۲۰ آبان ۱۴۰۱ درجه سختی: ۲ از ۵ بازدیدها: از شهرهای کاتماندو، پخارا، [...]

۱۰۷, ۱۴۰۱

تور برزیل

۱ام مهر, ۱۴۰۱|۳ دیدگاه

تور برزیل در یک نگاه مدت زمان برنامه: ۱۳ روز از  ۱۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: جنگل و رودخانه [...]

۱۶۰۵, ۱۴۰۱

سفرنامه قبیله ماتسس

۱۶ام مرداد, ۱۴۰۱|۷ دیدگاه

این سفرنامه با حمایت و اسپانسری شرکت فلایتیو که بهترین قیمت بلیط هواپبما و رزرو هتل در ایران و سراسر دنیا را ارائه می دهد نگارش شده است. استفاده از امکانات این سایت را به تمام علاقمندان به [...]

۲۱۰۳, ۱۴۰۱

ورکشاپ عکاسی کنیا

۲۱ام خرداد, ۱۴۰۱|بدون دیدگاه

ورکشاپ عکاسی کنیا مدت زمان برنامه: ۱۰ روز از ۵ الی ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ درجه سختی: ۳ از ۵ بازدیدها: قبیله ماسایی، پارک ملی ماسایی [...]